Survivor Yasin Diskalifiye Olacak Mı? Survivor Kavga Sonrası Ne Oldu? Survivor Konsey Sonrası Ne Oldu?Yasin Elendi Mi?

Survivor’da bu akşam Yasin’in Hikmete saldırmasının ardından Yasin hakkında verilecek karar merakla beklenmekteydi.

Olayın üzerine açıklama yapan ve herkesten ve Hikmetten özür dileyen Yasin sabrının taştığını son zamanlardaki olayların üst üste gelmesinden ötürü sabrının taştığını son damla olarak da iftiraya uğradığını belirterek Hikmetin Yasin’in erzağı yediğini söylediğini belirtti Yasin kendi haksızlığını kabul etti fakat söylediklerine bakıldığında pişman değilmiş havası vardı.

 

Bunun üzerine Acun herhangi birini Yasin’e seçtirerek olay hakkında yorum yaptırmasını istedi ve Yasin olayı Sema’nın yorumlamasını istedi

Sema ise yorumlayarak hikmetin söylediklerine karşı bu tepkinin aşırı olduğunu söyledi. Ardından Acun Boraya söz verdi Bora ise Hikmetin sözlerinin yersiz olduğunu fakat bunun karşılığının şiddet olmadığını belirtti. Olaylar sonucunda Yasin olayın geçmişten gelen birikmişlere dahil olduğunu şuan zaten haksızlığını kabul ettiğini ve üzerine çok gelindiğini söyledi.

Söz Hikmete geldi ve hikmet olayla ilgili konuşulduğunu fakat hiçbir şekilde olayın içinde Yasin’in adının geçmediğini ve basit bir erzakla ilgili şikayetinden bahsettiğini söyledi. Bunun üzerine Bora tekrar söz alarak ne kadar Yasin haksız olsa da olayı anlatırken Yasin’in adını geçirdiğini bu konuda Hikmetin haksız olduğunu söyledi. Ardından söz alarak konuşan Barış Yasin’in kolay kışkırtılabildiğini ve olayları içinde biriktirip büyütüp sonra patladığını aslında kavga ve hakaret içine girmeseydi Yasin’in haklı olduğunu belirtti. Sonuç olarak tartışmanın basit bir erzak paylaşmasından kaynaklanması olayın basitliğini gözler önüne seriyor. Sonuç olarak herkesin ortak yorumuna göre olayda tamamen haklı olan birisi yok.

 

Ardından Acun, Yasin’in söylediği sebeplerin kendi tarafında hiçbir geçerliğinin olmadığını yarışmacı kaybetmemek için şartları zorladığını ve çıtanın ise Yasin’in geldiği durum olduğunu elenmenin çizgisinde olduğunu söyledi. Seçenek olarak Yasin’i diskalifiye etmek olduğunu  bu yaptığının hiçbir izahının olmadığını ve seyircilerin de tüm görüntüleri görmediğini ancak sürgün adasından gelmesinden ötürü diskalifiye yerine en ağır cezayı görmesine karar verdiğini belirtti. Fakat böyle devam ederse mutlaka eleneceğini söyledi. Ceza olarak ise ödüllerden mahrum bırakılacağını söyledi.(6 ödül boyunca eğer kazanırlarsa) Acun Yasin’e eğer isterse kendi rızasıyla bırakabileceğini söyledi. Devam edip etmeyeceği sorulan Yasin devam etmek istediğini söyledi.

Acun Yasin’in ardından Hikmet’in de suçlu olduğunu ve onun da 2 ödülden mahrum kalacağını söyledi. Neden olarak Fiziki olarak olayı çok abartması ve Sedaya ve Ademe temas etmesini belirtti.