Kuruluş Osman 5. Bölüm Çalan Şarkı, Başıma Düştü Muhammed Sevdası

Kuruluş Osman 5. Bölüm Çalan Şarkı

Kuruluş Osman 5. Bölüm Çalan Şarkı, Başıma Düştü Muhammed Sevdası

Kuruluş Osman dizisinde beşinci bölümünde başıma düştü Muhammet sevdası adlı ezgi seslendirildi bu ezgi Yesevi’den bir eserdir. 18 Aralık akşamı oldukça sıkıcı geçtiği düşünülen kuruluş Osman derisinde söylenen Muhammet sevdası adlı ezgi birazcık renk kattı diyebiliriz.  Ezgi hoca Ahmet yesevi’ye ait bir ezgidir. Kuruluş Osman dizisi ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sizlerde fikirlerinizi çok kolay bir şekilde sadece mail adresinizi girerek aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz. Bu bölümünde osman bey efendi Yannisin kızını kaçırarak bala hatun oan zehrini onlardan aldı. Bana hatun pan zehiri içtikten sonra iyileşti. Şey edebali da bu bölümde Osman beye öğütler verdi.

Ahmet Yesevi Muhammed Sevdası Şarkı Sözleri;

Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
Kim ümmetidür hamd ü sena tınmayın aytur
Peka, Sameda kıl meni rüsva-yı Muhammed
…..
Könglümge salıb ışk-ı muhabbetni İlahi
Kılgıl meni sen aşık-ı yekta-ı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
….
Manende-i Mecnun keçürüb iki cehandın
Divane kılıb, kıl meni resva-yı Muhammed
Daim gam-ı ümmet yedi-yu yemedi ni’met
Kerametidür sen, kanı gamha-ı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
……
Ümmet günahını tileb ol Şâh-ı şahenşah
Ol ruz-ı ceza yok bizde perva-yı Muhammed
Men örgileyin huş keremingdin seni, Allah
Bir katre katurgıl menge derya-yı Muhammed
Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed
Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed
…..
Ruy-ı siyahing sür kadem-i Pir-i muğanga
Lutf etse berür dide-yi bina-yı Muhammed
Miskin Yesevi arzu-yı ravza-yı Hazret
Bolgay mu müyesser hak-i kef-i pa-yı Muhammed Başım getüşüb na’ra-ı sevda-yı Muhammed Men anı üçün kuyıda şeyda-yı Muhammed

 

Kuruluş Osman Dizisinde Söylenen Hali İçin;