Beden Eğitimi Alan Sınavı Soruları

 • 1-) Bir beden eğitimi öğretmeni sınıflar arası korfbol etkinliği düzenlemeye karar vermiştir. Öğrencilerin ortak ve paylaşılan bir hedefe ulaşmalarını sağlamak için birlikte çalışmayı teşvik eden bir ortam oluşturmayı, sosyal özelliklerini eğitim ortamına aktarmalarini hedeflemiştir.

  Verilen hedefe ulaşmada kullanılabilecek en uygun öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A)Akran Öğretimi Modeli

  B) Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli

  C)is Birlikli Öğretim Modeli

  D)Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

  E)Taktiksel Oyun

   

   

   

  2-) Yaşa, cinsiyete ve iskelet yapısına göre %20 daha fazla ağırlığa veya sağlık riskine neden olan fazladan ağırlığa sahip olma durumu aşağıdakilerin hangisiyle adlandırılır?

  A)Fazla kilolu

  B) Obez

  C)Ekromorf

  D) Endomorf

  E)Mezomorf

   

   

   

   

  3-) Kısa süreli yüksek şiddetli egzersizler sonrasında kas fosfojenlerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan süre aşağıdakilerden hangisidir?

  A)2-3 dakika

  B) 30 dakika

  C)1 saat

  D)2-3 saat

  E)24 saat

   

  4-)Spor doğadaki doğal olgulardan biri değildir; aksine insan tarafından oluşturulmuş, geliştirilmiş ve düzenlenmiş, gerekli görüldüğünde de yeniden düzenlenecek ve geliştirilecek olan yapay bir olgudur. Örneğin, koşma ve yüzme doğadakş doğal eylemlerdir. Ancak doğada 100 metre koşusu veya 400 m kurbağlama stili yüzme yoktur.

  Bu açıklamadan hareketle sporla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Spor, bir toplumsal etkileşim biçimidir.

  B) İnsanın her eylemi spor sayılır.

  C) Spor doğadaki doğal eylemlerin taklididir.

  D) Spor insan ürünü bir etkinlik türüdür.

  E) Spor sürekli kendini yenileyebilen dinamik bir yapıya sahiptir.

  Cevap D

   

  5-) Aşağıdaki koşu branşlarından hangisinde aerobik enerji sistemi performansta baskın rol oynar?

  A)100m

  B)200m

  C)400m

  D)800m

  E)10.000m

   

   

   

   

   

   

  6-) Bir futbolcunum maç esnasında rakip takım ne kadar güçlü olursa olsun hata yapnasına veya oyunu bırakmasına neden olabilecek derecede korkmaması gerekir. Rakip takım zayıf olması durumunda ise rehavete kapılmaması, karşı takım oyuncularının veya taraftarların agresif olduğu zamanlarda bile soğukkanlılığını koruması gerekir.

  Bu parçada vurgulanan gelişim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Toplumsal

  B) Bilişisel

  C) Duygusal

  D)Psikomotor

  E)Fiziksel

   

   

  7-) Bilek güreşi sırasında yenen sporcunun omuz ekleminde iç rotasyon hareketi gerçekleşir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi omuz ekleminde “iç rotasyonu gerçekleştirmiştir?

   

  A)M.infraspinatus

  B)M. Teres minor

  C)M. Supraspinatus

  D)M. Subscapularis

  E)M.Subclavius

   

  😎 Şınav yarışmasına katılmak isteyen murat, bir fitness salonunda aynı kaslarını çalıştıracak alternatif bir egzersiz yapmak istemektedir. Buna göre, Murat aşağıdaki egzersizlerden hangisini yaparsa şınav yarışması için etkili bir şekilde hazırlanmış olur?

  A) Elde ağırlıkla kolların fleksiyonu

  B) Elde ağırlıkla kolların adduksiyonu

  C) Barfikste kol çekme

  D) Elde ağırlıkla kolların abduksiyonu

  E) Benchpress

   

   

   

  9-) Karbonhidratlar egzersiz sırasında en önemli yakıt kaynaklarındandır. Bu kaynağın egzersiz sırasında etkili kullanımı için karbonhidratlar vücudun farklı bölgelerinde de bir miktar depolanabilmektedir.

  Buna göre, organizmanın en büyük karbonhidrat deposu aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

  A) Kan

  B) Karaciğer

  C) Mide

  D) Kaslar

  E) Pankreas

   

   

  10-)Aşağıdaki besin öğelerinden hangisi gram başına en fazla enerjiyi sağlar?

  A)Yağ

  B) Karbonhidrat

  C) Protein

  D) Alkol

  E) Vitamin

   

   

   

  11-) Aşağıdakilerden hangisi düzensiz kemikler arasında yer alır?

  A)Humerus

  B)Femur

  C)Sternum

  D) Scapula

  E) Vertebra

   

   

   

   

   

  12-) Aşağıdaki kaslardan hangisi koşu sırasında hem kalça fleksiyonu hem de diz ekstansiyonunda görev alır?

  A)M.Sartorius

  B)M.BicepsFermoris

  C)M. Gastrocnemius

  D)M. RectusFemoris

  E) M.GlutesMaximus

   

   

  13-) Türk kültürü içerisinde binicilikle ilişkili bir oyun ve spor olarak değerlendirilen “Çöğen”, günümüz spor branşlarından hangisinin öncelidir?

  A)Hokey

  B)Polo

  C)Ragbi

  D)Gökbörü

  E)Binicilik

   

   

  14-) Aşağıdaki atletizm branşlarından hangisini yapan sporcularda “Tip I kas lifi oranının daha yüksek olması beklenir?

  A)100m koşu

  B)Yüksek atlama

  C)Maraton

  D)Cirit Atma

  E)Gülle Atma

   

   

   

   

   

   

  15-) Planlı yapılandırılmış ve tekrarlayıcı fiziksel uygunluğun bir veya birkaç unsurunu geliştirmeyi amaçlayan sürekli aktiviteler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

  A)Spor

  B) Fiziksel Aktivite

  C)Beden Eğitimi

  D)Egzersiz

  E) Antrenman

   

   

  16-) Aşağıdakilerden hangisi, kas dokusunda aşırı gerdirmeye karşı rol oynayarak kasın gevşemesine ve kas yaralanmalarının ortaya çıkmasına engel olan yapıdır?

  A)Kasiğcikleri

  B)Sarkolemma

  C)Ruffini reseptörleri

  D)Pacini cisimleri

  E)Golgitendonorgani

   

   

  17-) Atletizmin en uzun mesafeki koşusu olan maraton, adını MÖ 490 yılında yunanistan’ınmarathon ovasında atinalılar ile persler arasında yapılan büyük savaştan alır. Savaşta perslerin yenilgiye uğraması üzerine general miltiades, kazandıkları zaferi savaş alanından aldukça uzakta olmasına karşın hemen atina’ya bildirmek ister. Daha önce de haber götürdiğinden bu iş için görevlendirilen phedipides. Atina’ya varana kadar koşar, bir adım daha atacak durumda değilken şehre girer. “Zafer bizimdir” der ve ölür.

  Bu parçadan maratonla ilgili aşağıdakai yargılardan hangisine ulaşılmaz?

  A) Fiziksel anlamda dayanıklık gerektiren bir koşudur.

  B) Artık yunan’daki atletizm faaliyetlerin ilk örneğidir.

  C) Sembolik bir değer sahip olan önemli bir koşudur.

  D) Adlandırılmasında Antik yunan kültürünün etkileri görülür.

   

   

   

   

  18-)Yüksek atlamada, kavisli bir hızlanma koşusundan sonra sıçrayıp çıtaya sırtını dönme tekniğine ne ad verilir?

  A)Makas geçme

  B)FosburyFloop

  C)Binme

  D)Dalmalı geçme

  E)Çırağa yatarak paralel geçme

   

   

  19-) Aşağıdaki becerilerin hangisinin öğretiminde komut yöntemi daha çok kullanılır?

   

  A)Basketbolda turnike

  B)Voleybolda smaç

  C)Halay oyunlarında çökme

  D)Atletizmde üç adım atlama

  E)Hentbolda düşerek atış

   

   

  20-) Perry O. Brain tarafından geliştirilen ve çember alan boyunu en iyi kullanarak güllenin hızlanma yolunu uzatan vegünümüzde en çok kullanılan gülle atma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Dönerek gülle atma

  B)Sıçrayarak gülle atma

  C)Yan duruşla gülle atma

  D)Kayarak gülle atma

  E) Yatay gülle atma

   

   

   

   

   

   

  21-) Fiziksel eğitimin Osmanlı Dönemi’nde okullarda ders olarak ilk okutulduğu yıllardan günümüze kadar aldığı isimler, aşağıdakilerin hangisinde kronolojik olarak doğru sıralanmıştır?

  A)Terbiye-i Bedeniye, Beden Terbiyesi, Beden Eğitimi,Jimnastik

  B)Beden Terbiyesi, Terbiye-i Bedeniye, Beden Eğitimi,Jimnastik

  C)Beden Terbiyesi, Terbiye-i Bedeniye, Jimnastik, Beden Eğitimi

  D) Terbiye-i Bedeniye, Beden Terbiyesi, Jimnastik Beden Eğitimi

  E) Jimnastik, Terbiye-i Bedeniye, Beden Terbiyesi, Beden Eğitimi

   

   

  22-) Solunum yoluyla zehirlenmelerde bilinci açık olan kazazedeye verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Yarı oturur pozisyon

  B) Yüzüstü pozisyon

  C)Yan yatış pozisyonu

  D)Şok pozisyonu

  E)Sırt üstü yatış pozisyonu

   

   

  23-) Aşağıdakilerden hangisi görme engeli olan çocuk için atletizm dersinde kullanılabilecek uyarlamalardan biri değildir?

  A)Gören rehber

  B) Bağlama ipi

  C)Ses kaynağı

  D) Gören rehberin gömleği

  E)B1 düzeyinde görme engelli rehber

   

   

   

   

   

   

  24-) Aşağıdakilerden hangisi temel hareketler döneminde geliştirilmesi beklenen bir nesne kontrol becerisi değildir?

  A)Nesne fırlatma

  B)Nesne yakalama

  C)Topa ayakla vurma

  D)Topa sopayla vurma

  E)Denge tahtasında yürüme

   

   

  25-) Çeşitli spor etkinliklerinde dayanıklık farklı biçimlerde tanımlanmaktadır. Örneğin, üst düzey maraton koşucularınsa gerekli olan dayanıklık biçimi, sürekli olarak özel güç çıktısını sürdürmeyi veya hızın uzun süreli ve kesintisiz olarak gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Üst düzey buz hokeyi oyuncuları ise 30-80 saniyede bir tekrarlanan yüksek hızdaki hareketleri 4-5 dakika arasında dinlenmelerle uygulanmasını sağlayan dayanıklık uygulamalarına gereksinim duyarlar.

  Buna göre, bir futbol maçı sırasında ihtiyaç duyulan dayanıklık türü aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Yüksek şiddetli antrenman dayanıklığı

  B) Düşük şiddetli antrenman dayanıklığı

  C) Aerobik dayanıklık

  D) Anaerobik dayanıklık

   

   

  26-) Beden eğitimi ve spor dersinde öğrencilerden birinin boğazına bir cisim kaçtığını ve öğrencinin morarmaya basladığını gören öğretmen, öğrencinin arkasından sarılarak gövdesini kavramış ve bir elinin başparmağını midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak diğer eliyle de yumruk yaptığı elini kavrayıp kuvvetle içeriye ve yukarıya doğru basınç uygulamıştır.

  Öğretmen bu ilk yardım müdahalesinde aşağıdaki yöntemlerin hangisini kullanmıştır?

   

  A) HolgerNeilsen metodu

  B) Silvester metodu

  C) Rentek manevrası

  D) Varsava manevrası

  E) Heimlich manevrası

  27-) Çapraz adımda bir adım yana alınırken diğer adım ya öne ya da arkaya alınır. Örneğin; sağ adımla sağa, sol adımla sağa önde çapraz adım alınır, sağ adımla sağa, sol adımla sağa doğru arkadan çapraz adım alınır.

  Bu parçada açıklanan dans adımı aşağıdakilerden hangisidir?

  A)Vals adimi

  B)Grapevine adımı

  C)Polka dans adımı

  D)Mazurka dans adımı

  E)Pasodoble dans adımı

   

  28-) Aynı takımda üçüncü ve dördüncü sırada koşan atletlerin hakemlerin talimatına göre takım arkadaşlarının son viraja girdiği sırayla aynı sırada içerden dışarıya doğru, bekleme yerinde pozisyon aldıkları atletizm bayrak koşusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 4×100 metre

  B) 4×200 metre

  C) 4×400 metre

  D) 4×800 metre

  E) 4×1500 metre

   

   

  29-) Bir beden eğitimi öğretmeni, öğrencilerini 100 metre sürat koşusu yarışına hazırlarken çıkış esnasında başlarını iyice eğmelerini sık ve seri adımlarla 10, 20 ve 30 metre koşu yapmalarını istemiştir.

  Bu öğretmen, öğrencilerinde aşağıdakilerden hangisini geliştirmeyi amaçlamıştır?

  A)Reaksiyon sürati

  B)Maksimal sürat

  C)Süratte devamlılık

  D)İvmelenme

  E) Süratte dayanıklılık

   

   

   

   

  30-) Yaralının bilincinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Yaralının göz bebeklerine ışık tutulup hareketlerinin incelenmesi

  B) Yaralının ağzına ayna tutarak buhar oluşturup oluşturmadığına bakılması

  C) Yaralının yanağına orta şiddette tokat atılarak tepkisine bakılması

  D) Yaralıya kolonya koklatarak tepkisinin kontrol edilmesi

  E) Yaralının omzundan hafifçe sarsarak ve yaralıya seslenerek tepkisine bakılması

   

   

  31-) Densitometri terimi vücut yoğunluğundan faydalanarak vücut kompozisyonunu belirlemede kullanılan yöntemlerin genel adıdır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vücut kompozisyonu belirlemede kullanılan yöntemler arasında yer almaz?

  A)Sualti tartma yöntemi

  B)şu taşıma yöntemi

  C)Gaz dilüsyon yöntemi

  D)Sual enerji X-Ray soğutma yöntemi(DEXA)

  E)MET yöntemi (Metabolik Eşdeğerlik)

   

   

  32-) Aşağıdakilerden hangisi, 2018 yılında yayımlanan Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı’nın altöğrenme alanları içerisinde yer almaz?

  A)Hareket becerileri

  B)Hareket strateji ve teknikleri

  C)Düzenli fiziksel etkinlik

  D) Spor bilinci ve organizasyonları

  E)Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

   

   

   

   

  33-) Bir Beden Eğitimi Öğretmeni 7. Sınıf öğrencilerinin raket kullanma ve top kontrolü gerektiren becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir. Hazırladığı etkinlikte öğrenciler topu duvara atar ve duvardan seken topu farklı vuruş tekniğiyle karşılar.

  Buna göre, öğretmen aşağıdaki çeşitlendirmelerden hangisini uygularsa etkinliği daha zorlaştırmış olur?

   

  A)Ardışık vuruşlar yapmak

  B)Atış sırasında duvara yaklaşmak

  C)Top karşılarken duvardan uzaklaşmak

  D) Topun iki kere sekmesine izin vermek

  E)Geniş yüzeyli raket kullanmak

   

   

  34-) Oyuna katılanların beceri ve yeteneklerine yönelik olarak oyuncunun oyunda farklı karakterdeki rolleri üstlenmesi ve oyun taktiği üretmesi oyunun aşağıdaki temel özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

   

  A)Kavramsallık

  B) Fiziksellik

  C)Sosyallik

  D)Keyfilik

  E)isteklilik

   

  35-) Aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisinde öğrenci, seçilen konuya yönelik çalışmalarla ilgili karar sürecinde doğrudan katılarak bilişsel uyumsuzluk durumunu gidermeye çalışır?

  A) Araştırma

  B) Kendini denetleme

  C) Katılım

  D) Problem çözme

  E) Yönlendirilmiş buluş

   

   

  36-) Bir beden eğitimi öğretmeni dersinde öğreteceği beceriyle ilgili öğrenciyi hedefe götüren sorular hazırlar, sorar, öğrencinin yanıtını bekler, geri bildirim verir ve bir sonraki soruya geçer.Öğretmen soruyu bir önceki sorunun yanıtı ile bir sonraki soruyu ilişkilendirerek belli bir sırada hazırlar.

  Buna göre öğretmen, dersinde hangi öğretim yöntemini kullanmıştır?

  A)Problem çözme

  B)Kendini denetleme

  C) Katılım

  D) Eşli çalışma

  E) Yönlendirilmiş buluş

   

  37-) Basketbolda bir oyuncu, topu kendi sahasında kontrol ettiğinde bu oyuncunun takımı, topu sekiz saniyede içinde ön sahaya geçirmelidir. Aşağıdakilerden hangisi, sekiz saniyenin baştan başlamasını gerektirecek bir durum değildir?

  A) Geri sahadaki bir oyuncunun canlı bir topun kontrolünü sağladığında

  B) Top oyuna sokulduğunda

  C) Top hakeme temas ettiğinde

  D) Top geri sahadaki bir oyuncuya temas ettiğinde

  E) Legal olarak geri sahadaki bir oyuncu topa temas ettiğinde

   

   

  38-) Arda, topu her eline aldığında ya arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlaya ya da kendisi gol atarak rakibin oyun düzenini bozan çok etkili  oyun kurucu özelliklerine sahip bir hentbol oyuncusudur.

  Bu durumda, savunma yapan takımın antrenörünün Arda’yı durdurmak için oyuncularından uygulamalarını isteyeceği en etkili savunma dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) 3:2:1

  B) 5:1

  C) 5:0+1

  D) 4:2

  E) 4:0+2

   

   

  39-) Birbirine yakın yaşta ve maksimal oksijen tüketim değerleri aynı olan(4,5L/dk) iki bisikletçi, maksimal oksijen tüketimlerinin %85’ine karşılık gelen şiddetle egzersiz yaptıklarında, biri 12 dakika, diğeri 68 dakika sonra yorulmuş. Aynı maksimal oksijen tüketimi değerine sahip olmalarına rağmen

  Bu iki bisikletçinin yorgunluk zamanlarının farklı olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A)Dakikaventilasyonları farklıdır

  B)Maksimal kalp atım hızları farklıdır

  C) Tidal volümleri farklıdır

  D) Solunum frekanslari farklıdır

  E)Anaerobik eşikteki iş yükleri farklıdır

   

   

  40-) Voleybolda herhangi bir takımın pozisyon hatası yapması durumunda asagidaki yaptırımlardan hangisi uygulanmaz?

  A)Rakip takıma bir sayı verilmesi

  B)Hata yapan takıma oyunu geciktirme cezası verilmesi

  C) Servis atma hakkının rakip takıma verilmesi

  D)Hata yapan takımın oyuncu pozisyonlarının düzeltilmesi

  E)Rakip takımın saat yönünde bir tur döndürülmesi

   

   

  41-) Gallahue ve Ozmun tarafından geliştirilen Kum Saati Modeli’nde, saat belli bir yaştan sonra ters dönmektedir. Ters dönen kum saatinde kazanılan yeterliliklerin kullanımını etkileyen iki filtre olduğu belirtilmektedir.

  Buna göre, ters dönen kum saatindeki iki filtre aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

  A)Yaşam tarzı-Kalıtım

  B)Sosyal çevre-İş ortamı

  C)İş ortamı-Filogeni

  D) Yaşam tarzı-Sosyal çevre

  E)Filogeni-Kalıtım

   

   

   

   

  42- Doğa güçlerinden veya yırtıcı hayvanlardan kaçmak için başvurdukları yöntemlerin bir benzetimiydi. insani salt kendi bedensel gücüyle bir yerden ötekine götüren koşma, atlama ve yüzme, günümüzdeki atletizm, yüzme, kayak, kürek ve binicilik gibi sporların ataları olarak şekillendi.

  Bu parçada spor ile ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

   

  A) Spor insanın geçmişte yaşadığı sikinti ve zorlukların somutlaşmış bir biçimidir

  B) Sporun gelişiminde insanin kaygı ve korkuları belirleyici olmuştur

  C) Sporun gelişimi, insanın tarihsel süreçte değişen yaşam koşullarıyla ilişkilidir.

  D) Insanın diğerleriyle iş birliği içine girmesi sporun gelişimini hızlandırmıştır

  E) Spor, insanların bedensel yetenekleri geliştikçe çeşitlenmiştir

   

   

  43-) Varlıgın maddi bir gerçekliğinin bulunmadığını, aksine var olan her şeyin düşüncede olduğunu savunan görüşler felsefede genel olarak idealizm olarak değerlendirilir. Idealizme göre fiziksel olarak algıladığımız dünya aslında zihnin bir tezahürüdür. Bu anlamda idealizm maddi unsurların varlığını açıklarken bile ruh, düşünce, ahlâk ve zihin gibi kavramlardan yola çıkar.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi idealizmin beden eğitimi ve sporla ilgili görüşlerinden biri olamaz?

  A) Beden eğitiminde başarı ruhsal dinginlikten geçer

  B) Bedensel gelişimin ön koşulu zihinsel gelişim olmalıdır

  C) Beden eğitimi aynı zamanda ahlaki terbiye etme yoludur

  D) Sporun gizil amacı kusursuz bir beden tasawuruna ulaşmaktır.

  E)Spor insan nhun heclouhildii crore icloucal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  44-)Beden eğitimi ve spor etkinlikleri yalnızca insanın bedensel sağlığı için değil aynı zamanda toplumsal faydaları açısından da oldukça önemlidir. Örneğin, özellikle gelişim çağındaki çocukların daha enerjikolmalarını sağladığı gibi onların aşırı kilolu olmalarını da önler. Kişiliklerini olumlu yönde etkileyerek irade güçlerini artırır. Yine çocukların sosyal yaşama uyum sağlamalarına, diğer çocuklarla iş birliği içinde olmalarına imkân yaratır. Bunlarla birlikte beden eğitimi ve spor sayesinde güçlenen çocuklar ileride çalışma hayatlarında başarılı olup, ülke kalkınmasına katkıda bulunurlar.

  Bu parçada beden eğitimi ve sporun faydalarından hangisine yer verilmemiştir?

  A) Fiziksel

  B) Psikolojik

  C) Sosyolojik

  D) Kültürel

  E) Ekonomik

   

  45-) Ata sporumuz olan güreşin, kesin bir tarih olmasa da en azından beş bin yılı aşkın bir süredir Türk kültürünün önemli bir parçası olduğu bilinmektedir. Eski Türklerde gündelik hayatın ayrılmaz bir parçası olan güreş, şehirlerde ve köylerde büyük törenler eşliğinde yapılmaktaydı. Hatta bazı Türk boylarında nişanlanmak için müstakbel gelini güreste yenmek gerekiyordu. Bu güreşlerde erkekler de yenilebiliyordu. Bunun yanı sıra güreş, cenaze törenlerinde de yapılan bir spordu. Olen yiğitler, silahlarıyla gömülür, mezarları çevresinde dokuz gün dokuz gece süren güreşler düzenlenirdi.

  Bu parçada güreşin hangi sosyolojik kavramla olan ilişkisine değinilmektedir?

  A) Toplumsal iş bölumu

  B) Toplumsal kontrol

  C) Toplumsal farklılaşma

  D) Toplumsal bütünleşme

  E) Toplumsal rekabet

   

   

  46-) Ahmet, futbol oynarken topsuz alanda gayet rahat olmasına rağmen top kendisine geldiğinde biraz endişeyle birlikte kalp atışları hızlanmakta ve bir an önce toptan kurtulmaya çalışmaktadır. Takımla birlikte hücuma başladıklarında Op Ahmet’te ve gol pozisyonundaysa fazlaca endişeli olmakta, kalbi de fırlayacak gibi atmaktadır.

  Bu parçada Ahmet’in duygu durumu aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Motivasyon eksikliği B) Dikkat kaybi  C) Durumluk kaygi

  D) Sürekdi kaygı    E) Korku

   

  47-) Birbirine yakın yaşta ve maksimal oksijen tüketim değerleri aynı olan (4,5 L/dk) iki bisikletçi, maksimal oksijen tüketimlerinin %85’ine karşılık gelen şiddette egzersiz yaptıklarında; biri 12 dakika, diğeri 68 dakika sonra yorulmuştur. Aynı maksimal oksijen tüketimi değerine sahip olmalarına rağmen bu iki bisikletçinin yorgunluk zamanlarının farklı olması, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) Dakika ventilasyonları farklıdır

  B) Maksimal kalp atım hızları farklıdır

  C) Tidal volumlen farklıdır

  D) Solunum frekansları farklıdır

  E) Anaerobik esikteki iş yükleri farklidir.

   

  48-) Bazal (dinlenik) metabolik hiz değerlendirmesi yapmak amacıyla bazı sporculardan laboratuvar calismalarina gönüllü katılım göstermeleri istenmiştir. Çalışmalar süresince laboratuvar ortam ve ekipman özellikleri dikkate alınmış ve test protokülüne uygun olarak test sırasında süreci etkileyeh-laktörler göz önünde bulundurulmuştur.

  Bu çalışmayı uygulayan kişinin ölçüm sırasında aşağıdaki özelliklerden hangisine dikkat etmesi

  gerekmez?

  A) Testin yapıldığı odanin sıcaklığı

  B) Sporcuların dinlenme süresi

  c) Gaz kalibrasyonu

  D) Sporcuların açlık durumu

  E) Sporcuların fiziksel aktiviteye katılım düzeyi

   

   

  49-) Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) 1989 yılında kâr amacı gütmeyen bir orgüt olarak Almanya’da kurulmuştur.

  B) Adini Yunanca’da ‘yanında veya ‘yansira anlamına gelen ‘para’ ve ‘olimpik’ kelimelerinin birleşiminden almıştır.

  C) IPC, Kış Paralimpik Oyunlar’ilk kez 1998 yılında Japonya’nın Nagano sehrinde gerçekleştirmiştir

  D) Yaz ve kış Paralimpik Oyunları düzenleme, on spor branşında dünya şampiyonaları ve diğer organizasyonların denetimini ve koordinasyonunu sağlama görevini üstlenmiştir.

  E) Ludwig Guttmann’ın II. Dünya Savaşı’ndan sonra gaziler için düzenlediği spor karşılaşmalarından

  esinlenilerek kurulmuştur.

   

  50-) Aşağıdakilerden hangisi çeşitli kas grupları ve duyusal sistemlerin birbirleriyle koordineli şekilde bir araya gelmesini ifade etmektedir?

  A) Farklılaşma

  B) Butunleşme

  C) Hazirbulunuşluk

  D) Büyüme hızı

  E) Gelişimin yonu

   

  51-) Bir beden eğitimi öğretmeni, öğrencisi Öykü’nün okulda arkadaşları ile voleybol oynarken hem atılan topları takip etmede hem de yakalamaya zorlandığını fark ediyor.

  Öykü’nün yaşadığı bu sorun gelişimsel olarak daha çok aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

  A) Görsel keskinlik yetersizliği

  B) Yonsel farkındalık yetersizliği

  C) Derinlik algısı yetersizliği

  D) Şekil-zemin algısı yetersizliği

  E) Görsel-motor koordinasyon yetersizliği

   

   

  52-) Aşağıdakilerden hangisi, spor kulüplerinin görevleri arasında yer almaz?

  A) Sporcu yetiştirilmesi

  B) Sporcu yeteneğinin keşfedilmesi

  C) ilgili spor dalinin teknik ve taktiğinin öğretilmesi

  D) Antrenor yetiştirilmesi

  E) Milli takımlara sporcu yetiştirilmesi

   

   

   

   

   

   

   

   

  53-) Bir hafta sonra maç yönetecek bir hakem, maçtan önce oyun kurallarını tekrar gözden geçirmiş, maçın oynanacağı şehrin hava durumu hakkında bilgi almış ve en uygun ulaşım yöntenia araştırmıştır.

  Hakemin bu eylemi, aşağıdaki “yönetim işlevlerinden hangisine örnektir?

  A) Koordinasyon

  B) Planlama

  C) Denetleme

  D) Yoneltme

  E) Orgütleme

   

   

  54-) Bir beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerin basketbol turnuvasındaki atis performansını artırmak amacıyla derslerinde farklı açılarda atış çalışması yaptırması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

   

  A) Negatif aktarım

  B) Hedef ortam

  C) Reaksiyon zamanı

  D) Güç kontrolu

  E) Yakın aktarım

   

   

  55-) Beceri öğrenimini etkileyen faktörlerden biri olan “geri bildirim” ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Dışsal geri bildirimin, sonuç ve performans bilgisi olmak üzere iki türü vardır.

  B) Bir beceriye ilişkin olarak verilen dışsal geri bildirimin sıklığı arttığında kalıcılığın artması beklenir.

  C) Içsel geri bildirim, oğrencinin kendi duyu organları aracılığıyla hareketine ilişkin elde ettiği bilgidir.

  D) Oğretmen tarafından verilen geri bildirim, hata duzeltmenin yanı sıra pekiştirme işlevi de görür.

  E) Yapılan bir hareketin doğru olduğuna ilişkin olarak verilen geri bildirm, aynı şartlar altında hareketin tekrarlanma olasılığını artırır.

   

   

   

   

  56-) Genelleştirilmiş Motor Program Teorisi’ne göre motor becerilerin değişmeyen ve duruma göre değişebilen özellikleri vardır.

  Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir hareketin değişmeyen özelliklerindendir?

  A) Hareketin süresi

  B) Hareketin göreceli kuvveti

  C) Hareket için uygulanan kuvvet

  D) Hareketin uygulama yönü veya mekânı

  E) Hareket üretimi için seçilen kas veya kas grupları

   

   

  57-) Futbolda ayak içi pasi ilk defa öğretecek olan Ali Öğretmen, Gentile’nin Çok Boyutlu Beceri Siniflandırmasına göre uygulamaları yaptırmak istiyor. Buna göre, Ali Öğretmen’in hareket gereksinimleri ve düzenleyici şartları dikkate alarak kullanacağı en basit uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Oğrencilerin adım almadan yerde sabit olan topu farklı mesafelerde olan hedefe atmalari

  B) Oğrencilern adım almadan yerde sabit olan topu hep aynı mesafedeki hedefe atmalari

  c) Oğrencilern adım almadan farklı yönlerden atılan topu hep aynı mesafedeki hedefe at malari

  D) Oğrencilerin koşarak kendilerine atılan farkli hızlardaki topu farklı mesafelerde olan hedefe atmalari

  E) Oğrencilerin koşarak yerde sabit olan topu aynı mesafedeki farklı hedeflere atmalari

   

   

  58-) Basketbolda takım hücumunun etkili olabilmesi için kolay tutulabilen düzgün ve isabetli paslarin verilmesi gerekir. Bununla birlikte, pasin düzgün ve isabetli verilmesi kadar kolay alinasi da cok önemlidir.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, etkili pas yapmak için önerilebilecek bir durum değildir?

  A) Paslar yumuşak ve yavaş verilmelidir.

  B) Top korunmalıdır.

  C) Top, pas verilen oyuncunun savunucuya uzak tarafina verilmelidir.

  D) Genelde paslar göğüs ve omuz hizasına verilmelidir.

  E) Vücut hep topun arkasında olmalıdır.

   

   

   

  59-) Hentbol müsabakalarında asağıdaki durumlardan hangisinde kaleci atışı kullanılmaz?

  A) Hücum sirasinda hucum oyuncularının avantaj sağlayacak şekilde kale sahasına girmesi

  B) Savunma oyunculannin kale sahasında duran veya yuvarlanan topa dokunması

  C) Hücum oyuncuları tarafından atilan topun diş kale çizgisini geçmesi

  D) Hucum oyuncularının kale sahasında duran veya yuvarlanan topa dokunması

  E) Savunma oyuncusunun blokladığı topun kale sahası içerisindeki kaleciye çarparak diş kale çizgisinden çikması

   

  60-) Bir voleybol maçında her oyuncu hem pasör hem de smaçör görevini üstlenmektedir. Arka bölgedeki bir oyuncunun ön bölgeye kacarak pasör görevini üstlenmesi ile takım her amanda kişi ile hücum yapabilme özelliğine sahiptir.

  Bu parçada açıklanan oyun sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 4 – 2

  B) 5-1

  C) 6-0

  D) Modern 4 – 2

  E) 3 – 3

   

  61-) Dans etmeyi öğrenmek ve kompozisyon hazırlamak öğrenciler için doyurucu bir deneyimdir. Bu nedenle öğrenciler ünlü koreografların basitleştirilmiş kompozisyonlarından kısa bölümleri sürekli araştırmaya ve deneyimlemeye yöneltilmelidir. Böylece yaratıcılıklarını kullanarak kendi kompozisyonlarını oluşturabilmeleri amaçlanmalıdır.

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin kompozisyonda dans figürleri geliştirmelerine ilişkin etkin bir çalışma değildir?

  A) Sekizli bir dans figuru gostermek ve ters yönde dans etmelerini istemek

  B) Bir başlangıç figürü göstererek buna bir bitinis figuru geliştirmelerini istemek

  C) Bir dans figuru göstererek bunu farklı yönlerde uygulamalarını istemek

  D) Uç kisa hareket göstererek sıralamayı değiştirmeden tekrar etmelerini istemek

  E) One ve arkaya uygulanan bir dans figuru gostererek ikisi arasına yerleştirilebilecek geçişli bir figur

  geliştirmelerini istemek

   

   

   

   

  62-) Aşağıdakilerden hangisi, genel jimnastiğin amaçlarından biri değildir?

  A) Çocukların büyüme evresinde doğru vücut duruşunu ogrenmelerinin sağlanması

  B) Gunluk işlerde gerekli olan koordinasyon yetilerinin kazandırılması

  C) Yarışmalarda performansın en iyi şekilde sergilenmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi

  D) Eklem hareket açıkliğinin artinmasıyla oluşabilecek sakatlıkların önlenmesi

  E) Grup çalışmalarıyla işbirliğinin ve ekip ruhunun desteklenmesi

   

   

  63-) Aşağıdakilerden hangisi genel jimnastikte öğretilen düzen alıştırmalarının, egitim ve öğretimde sağladığı faydalardan biri değildir?

   

  A) Grup disiplinini artırır ve öğrencilerin derse uyumunusağlar.

  B) Yapılması istenilen hareketlerin eş zamanlı uygulanmasıyla zamandan tasarruf sağlar.

  C) Ozel gun ve toren organizasyonlarında grubun daha kolay yönetilmesini sağlar

  D) Derslerden önce uygulandığında isinma egzersizlerinin yerini tutar.

  E) Dersin akıcılığını sağlar ve işlenişini kolaylaştırır.

   

  64-) Artistik jimnastikte küçük yaş grupları ile ders işlenirken, özellikle hazirlik gruplarında

  aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

   

  A) Her türlü zemin ve şiddette sıçrama çalışmaları yaptırılmalıdır

  B) Barfiks ve halka gibi aletlerde salinimli hareketlerden kaçınılmalıdır.

  C) Başlangıçtan itibaren doğru vucut tutuşu eğitimleri verilmelidir.

  D) Çalışmaların oyun formatında verilmesinden kaçınılmalıdır.

  E) Çocuklar, gelişim açısından yetişkinlerin minyatürlerigibi düşünülerek çalışılmalıdır.

   

   

   

   

   

   

  65-) Aşağıdakilerden hangisi eğitsel oyunların öğretiminde dikkat edilecek hususlardan biri

  değildir?

  A) Bir oyun planı hazırlanmalıdır.

  B) Öğretimden önce oyun iyice öğrenilmelidir.

  C) Oyun sadece sözlü anlatımlar ile açıklanmalıdır.

  D) Oyunda avantaj sağlayan hususlar belirtilmelidir.

  E) Oyunda kullanılacak materyaller tanıtılmalıdır.

   

  66-) Beden Eğitimi ve Spor Dersi’nde basketbolda şut tekniğini öğreten bir öğretmen öğrencilerine bire bir geri bildirim verirken;

  “Atış kolunu 90 derecelik açıya getirmelisin.” diyerek düzeltici ifade,

  “Beş atışının üçü geçti.” diyerek yansız (nötr) ifade,

  “Çok güzel bir atış gerçekleştirdin.” diyerek değer içeren ifade,

  “Atışın fena değildi.” diyerek belirsiz ifadekullanmıştır.

   

  Öğretmenin kullandığı bu geri bildirim ifadelerindenhangileri öğrenen açısından diğerlerine göre daha az katkı sağlar?

  A) Düzeltici ifadeler – Değer ifadeleri

  B) Değer ifadeleri – Yansız (notr) ifadeler

  C) Yansız (notr) ifadeler-Belirsiz ifadeler

  D) Düzeltici ifadeler – Yansız (notr) ifadeler

  E) Değer ifadeleri – Belirsiz ifadeler

   

  67-) Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayımlanan Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programı içerisinde yer alan alt öğrenme alanlarından biri değildir?

  A) Spor bilinci ve organizasyonları

  B) Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz

  C) Düzenli fiziksel etkinlik

  D) Sağlıklı beslenme alışkanlığı

  E) Hareket stratejileri ve taktikleri    

   

  68-) Eda Öğretmen, basketbolda turnike becerisinin hazırlık ve değerlendirme aşamalarına yönelik tüm kararları almış ancak uygulama aşamasında öğrencilerinin komuta bağlı kalmadan hareket etmeyi öğrenmelerini istediğinden bazı kararlan uygulanmasını öğrencilere devretmiştir.

  Eda Öğretmen, dersinde aşağıdaki öğretim yöntemlerinden hangisini kullanmıştır?

  A) Aliştırma

  B) Kendi kendine öğretme

  C) Oğrencinin başlatması

  D) Kendini denetleme

  E) Katilim

   

   

  69-) Bir beden eğitimi öğretmeni öğrencilerini ikili gruplara ayırır. Bir öğrenci hareketi yaparken diğer öğrenci arkadaşının yaptığı hareketi değerlendirir. Oğretmen değerlendirme yapan öğencilere bareketin ölçüt çizelgesini verir ve öğrencileri gözlemler.

  Özellikleri verilen bu öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eşli çalışma

  B) Kendini denetleme

  C) Komut

  D) Aliştırma

  E) Katılım

   

  70-) Aşağıdakilerden hangisi Spor Eğitim Modeli’nin planlaması yapılırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?

  A) Belirlenen dönem içinde daha çok üniteye yer verilmesi

  B) Sezon uzunluğunun belirlenmesi

  c) Seçilecek olan etkinliklere karar verilmesi

  D) Oğrenci rollerinin belirlenmesi

  E) Takımların sayısı ve büyüklüğüne karar verilmesi

   

   

   

   

  71-) Bir beden eğitimi öğretmeni voleybol ünitesindeki konulardan parmak pas, manşet pas ve tenis servisini öğretirken tüm sinifi 4-6 kişilik gruplara ayirir. Her gruptaki öğrenciler de kendi içerisinde ikişerli gruplara ayrılır. Oğretmen çalışmanın başında öğrencilere çalışma süresince “Grup olarak kaç doğru performans gösterebileceğinizi tahmin etmenizi istiyorum.” Diyerek öğrencilerin tahminlerini alır. Daha sonra öğrencilere görev kartları vererek bir grencinin buna göre çalışmasını ve diğer öğrenciden eşini değerlendirmesini ister. Öğrenciler çalışma süresince grup olarak tahmin ettikleri bu sayıya ulaşmaya çalışırlar. Gruptaki öğrenciler çalışmalarını bitirdiğinde takimin tüm üyeleri doğru uygulama sayısını toplar ve ulaştıkları sayıyı herkesin görebileceği bir panoya kaydederler

  Buna göre, öğretmenin kullandığı öğretim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akran Öğretim Modeli

  B) İş Birlikli Öğretim Modeli

  C) Spor Eğitim Modeli

  D) Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

  E) Bireyselleştirilmiş Öğretim Modeli

   

   

  72-) Beden eğitimi ve spor alanındaki öğretim etkinliklerinde farklı öğretim modellerinden yararlanılmaktadır. Bu modellerin bir kısmı genel eğitim için geliştirilen modellerden uyarlanmişken bir kısmı doğrudan beden eğitimi ve spor alanı için geliştirilmiştir.

  Aşağıdakilerden hangisinde yer alan öğretim modellerinin her ikisi de doğrudan “beden eğitimi ve

  spor alanı” için geliştirilmiştir?

  A) Bireysel ve Sosyal Sorumluluk Modeli

  Bireyselleştinimiş Oğretim Modeli

  B) Doğrudan Oğretim Modeli – Taktiksel Oyun Modeli

  c) Spor Egitim Modeli – Akran Oğretim Modeli

  D) Iş Birlikli Oğretim Modeli – Akran Oğretim Modeli

  E) Spor Eğitim Modeli – Taktiksel Oyun Modeli

   

   

   

   

   

   

   

  73-) Bireysel ve sosyal sorumluluk modelinin uygulanmasında öğrencilerin izlemesi gereken;

  I. çaba ve iş birliği,

  II. öz yönetim,

  III. başkalarının hak ve duygularına saygı,

  IV. başkalarına yardım ve liderlik,

  V. hayata transfer

   

  aşamaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

  A) I – III – V – I – IV

  B) I-IV– III-V

  C) II – III – I – V – IV

  D) III – | – || – IV-V

  E) III – 11 – I – IV-V

   

   

  74-) Aşağıdakilerden hangisi 2018 yılında yayımlanan  Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Oğretim

  Programı’nın çıktılarından biri değildir?

  A) Hareket kavramlarını ve ilkelerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanır.

  B) Sağlıklı hayatla ilgili fiziksel etkinlik ve spor kavramlarıyla ilkelerini açıklar.

  C) Beden eğitimi ve spor yoluyla oz yönetim becerilerini geliştirir.

  D) Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavrar.

  E) Seçili spor dalina ozel taktikler geliştirme becerisi kazanir

  75-) Aşağıdakilerden hangisi, 2018 yılında yayımlanan Ortaokul  Beden Eğitimi ve Spor dersi öğretim  programının alt öğrenme alanları  içerisinde yer almaz?

  A-Hareket Becerileri

  B-Hareket Strateji ve Taktikleri 

  C-Düzali fiziksel etkinlik

  D- Spor Bilinci ve Organizasyonu

  E- Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

   

   SORULARIN TAMAMINI PAYLAŞTIK. Teşekkürler

   

  NOT: AYNI SORU 2 DEFA SORULMUS OLABILIR: FARKEDERSENIY ILETISIME GECINIZ.

   

  NOT: INSTAGRAM SAYFAMIZI TAKIP EDEREK BIZLERE DESTEK OLABILIRSINIZ. UFAK HATALAR ICIN OZUR DILIYORUZ. (BESYOOABT66)

  CEVAPLAR

  1-  C                                               26-E                         51-E

  2- B                                               27-B                         52-D

  3- A                                               28-C                         53-B

  4- D                                               29-D                        54-E

  5- E                                               30-E                         55-B

  6- C                                               31-E                         56-B

  7- D                                               32-D                        57-B

  8- E                                               33-A                        58-A

  9- D                                              34-A                        59-B

  10- A                                            35-D                       60-C

  11- E                                            36-E                        61-D

  12- D                                            37-C                        62-C

  13- B                                            38-C                         63-D

  14- C                                            39-E                         64-C

  15- D                                            40-B                        65-C

  16- E                                             41-A                        66-C

  17- B                                             42-C                        67-D

  18- B                                             43-D                       68-A

  19- C                                            44-X                        69-A

  20- D                                             45-D                       70-A

  21- E                                              46-C                       71-A

  22- A                                             47-E                       72-E

  23- E                                              48-E                       73-D

  24- E                                              49-C                       74-E

  25- A                                             50-B                       75-SO